Numer jeden Car Wash

Auto detailing to zestaw us?ug, kt?re maj? na celu utrzymanie pojazdu w ?wietnym stanie, nie tylko pod wzgl?dem mechanicznym, lecz kosmetycznym. Czyli po prostu, aby pojazd wygl?da? jak prawie prosto z salonu, pomimo, ?e na liczniku ma ju? mn?stwo przejechanych kilometr?w.

Taki stan uzyskuje si? poprzez eliminacj? zabrudze? z wn?trza auta oraz dzi?ki umyciu i polerowaniu zewn?trznej cz??ci pojazdu, aby osi?gn?? wyko?czenie niemal idealne.

Podstawowe opcje auto detailingu obejmuj? mycie karoserii i woskowanie oraz odkurzanie i czyszczenie wewn?trzne.

Bardzo wa?na jest jednak tak?e renowacja lakieru, kt?ra eliminuje wi?kszo?? przebarwie? oraz drobnych zadrapa?.

Opr?cz eliminacji istniej?cych mankament?w lakieru, auto detailing te? pozwala na zabezpieczenie go w pewnym stopniu na przysz?o??. Jest to mo?liwe dzi?ki na?o?eniu warstwy zabezpieczaj?cej, utrudniaj?cej przez jaki? czas przyklejanie si? kurzu do lakieru.

polerka samochodowa
car wash
Car Wash Myjnia samochodowa

https://numerjedencarwash.blogspot.com/

Published
Categorized as News